Works

ISHIDA TAKASHI SOLO EXHIBITION
Light on the arc

Date
April 2019

Credit
Art Direction: Takahiro Furuya
Design: Shogo Sakuma
Yasunari Sakai
Yuri Kunitomo

MORE
MORE
MORE